ARS Nobilis logo mobile

Moet de aankoopprijs van oud goud in de juwelierszaak voorzien worden van een prijsaanduiding?

Intro

Op alle goederen die u te koop aanbiedt, moet u de prijs schriftelijk en ondubbelzinnig aanduiden, volgens het Wetboek van economisch recht (WER).

Op alle goederen die u te koop aanbiedt, moet u de prijs schriftelijk en ondubbelzinnig aanduiden, volgens het Wetboek van economisch recht (WER). Als u de goederen te koop uitstalt (in de winkel of in de etalage), moet u de prijs bovendien leesbaar en goed zichtbaar aanduiden, behalve voor goud- en zilverwerk, juwelen en uurwerken waarvan de prijs hoger ligt dan 870 euro.

Het opkopen van goud wordt als een homogene dienst beschouwd. Homogene diensten zijn diensten waarvan de eigenschappen en de modaliteiten identiek of gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het ogenblik, de plaats van de uitvoering, de dienstverstrekker of de persoon voor wie ze bestemd zijn. Bijgevolg moet de handelaar de aankoopprijs van het goud goed zichtbaar afficheren, op een van buiten de inrichting waar die dienst wordt aangeboden, goed zichtbare plaats.

Als u een korting wil aankondigen (bijvoorbeeld “10% korting”), moet u expliciet de referentieprijs / “vorige” prijs vermelden en uw korting hierop baseren. Deze referentieprijs moet de laagste prijs zijn die u heeft toegepast tijdens de periode van 30 dagen voor de korting. Daarnaast is elke misleidende handelspraktijk verboden. 

Info : https://economie.fgov.be

OPROEP  

Wanneer er in uw regio ambulante opkoopdagen van goud plaatsvinden (of hebben plaatsgevonden), stuur dan de leaflet waarin dit wordt aangekondigd via mail aan mail@arsnobilis.be. Ars Nobilis bezorgt dit aan de verschillende federale en regionale instanties die een controle kunnen uitvoeren op deze ambulante activiteiten.

En breng zelf ook de overheidsdiensten op de hoogte door dit feit te melden bij 

https://meldpunt.belgie.be, het officiële meldpunt van de Overheid.

Scroll naar boven