ARS Nobilis logo mobile

De missie van Ars Nobilis.

Ars Nobilis is de nationale beroepsfederatie die de verschillende beroepen en spelers van de juwelen- en uurwerkensector in België verenigt, de evoluties binnen de sector op de voet volgt, haar leden én de sectorleden daarover informeert en bovenal hun belangen op verschillende niveaus verdedigt.

 

Informatie, vertegenwoordiging en belangenverdediging

De federatie vertegenwoordigt de sector juwelen en uurwerken en verdedigt de belangen van alle sectorleden bij de diverse lokale, regionale en federale overheden en overheidsdiensten, in België en in de EU.

Naast die algemene belangenverdediging biedt zij hen nog een heel aantal specifieke diensten en voordelen. Informatie speelt daarbij een hoofdrol.

Zo is de ‘Member Desk’ op het secretariaat vier dagen per week geopend om praktische vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken in verband met producten, contracten, wetgeving, dienstverlening, en vele andere thema’s.

Heel bijzonder is ook de verspreiding van SOS-signalementen uit de sector of vanwege de politiediensten bij een diefstal, inbraak of overval bij een juwelier.

Thema-avonden

Ars Nobilis organiseert doorheen het jaar verschillende sector thema-avonden en workshops, zowel online als offline in diverse regio’s van het land. Heel gevarieerde thema’s komen hierbij aan bod: het verschil tussen natuurlijke & synthetische diamant, en prijszetting, maar ook beveiliging en het overlaten van de zaak. De selectie aan thema’s is heel breed en worden georganiseerd door de verschillende commissies binnen Ars Nobilis. Deze avonden maken bovendien gerichte netwerking en samenwerking met collega’s mogelijk.

Communicatie over de sector

Interessante groepscontracten en ondersteuning in verband met marketing en communicatie via de website en de social media van Ars Nobilis helpen de sector om producten en winkel, bedrijf of atelier ‘in the picture’ te plaatsen en de productcategorieën op zich onder de aandacht te brengen.

Meermaals per jaar stuurt Ars Nobilis persberichten uit.

Onze bestuursleden

Christiaan
Van der Veken

Bestuurder

Tomer Reuveni

Bestuurder, Directeur Commissie Veiligheid & Transport

Michael Bloch

Covoorzitter

Raymond Meeus

Bestuurder, Directeur Commissie Horloges

Jelle Oostvogels

Bestuurder, Directeur Commissie Goud

Pascal Callewaert

Vice-voorzitter, Directeur Commissie Leden

Christiaan Picard

Directeur Commissie Events

Thierry Spitaels

Bestuurder, Directeur Commissie Legal & Finance

Charlotte Scheldeman

Bestuurder, Directeur Commissie Marketing & Communicatie

Manuel Scheldeman

Vice-voorzitter, Directeur Commissie Diamant

Frederic Schoenmaeckers

Covoorzitter, Directeur Commissie Prestige Magazine & Belgo Bijoux

Cedric van den Abeele

Bestuurder

Marie-Christine
Heeren

Algemeen Secretaris

Werking van de commissies

De werking van Ars Nobilis is geconcentreerd rond acht thema-werkgroepen of commissies waarin zowel bestuurders als leden actief zijn. Iedere werkgroep wordt geleid door een bestuurslid dat de activiteiten dan terugkoppelt naar het bestuursorgaan tijdens de tweemaandelijkse vergaderingen. 

De commissies werken rond de thema’s veiligheid & transport, goud, diamant, horloges, marketing & communicatie, legal & finance, Prestige Magazine & Belgo bijoux en (nieuwe) leden.

Word ook lid!

Informatie, over alles uit de sector via verschillende kanalen

Belangenverdediging, naar verschillende federale overheden e.a.

Evenementen, gratis deelname aan de talrijke thema-avonden die Ars Nobilis organiseert.

Scroll naar boven