ARS Nobilis logo mobile

EUROPEAN FEDERATION OF JEWELLERY (EFJ-FEJ)

Intro

De European Federation of Jewellery (EFJ) was de afgelopen jaren zeer actief op Europees niveau om lopende en toekomstige politieke beslissingen en wetgevende ontwikkelingen te beïnvloeden. De activiteiten leggen zich toe op 4 thema’s die de sector nauw aan het hart liggen.

De European Federation of Jewellery (EFJ) was de afgelopen jaren zeer actief op Europees niveau om lopende en toekomstige politieke beslissingen en wetgevende ontwikkelingen te beïnvloeden. De activiteiten leggen zich toe op 4 thema’s die de sector nauw aan het hart liggen.

Voor een transparante en duurzame waardeketen voor mineralen verdedigt de EFJ het belang van ethisch en verantwoord ondernemen in de toeleveringsketen van de juwelensector. De sector is al onderworpen aan de Europese wetgeving inzake de inkoop van diamanten en mineralen en vertrouwt op certificeringsprogramma’s die door de sector worden aangestuurd, zoals de gedragscode van de Responsible Jewellery Council, om hun zorgvuldigheidspraktijken te ondersteunen. 

Daarom dringt de EFJ erop aan dat de toekomstige wetgeving consistent is met de bestaande vereisten voor de sector, terwijl de lasten voor bedrijven worden aangepast aan de beschikbare omvang en middelen.

Wat betreft het geharmoniseerde plafond voor cash betalingen bij B-to-C transacties, vraagt de Federatie om de invoering van een EU-brede limiet voor grote contante betalingen. Toen de EFJ deze kwestie enkele jaren geleden onder de aandacht bracht van de EU-instellingen, was de reactie zeer lauw. Dankzij de volharding van de EFJ en de talrijke acties die werden gevoerd, heeft de Europese Commissie eindelijk actie ondernomen door een limiet van 10 000 euro voor grote cash betalingen in de hele Unie voor te stellen, waarbij aan de lidstaten de mogelijkheid wordt gelaten om lagere plafonds en strengere bepalingen vast te leggen. 

Hoewel dit niet tot een volledige harmonisatie zal leiden, zou het voorstel de aanzienlijke verschillen die momenteel tussen de lidstaten bestaan, beperken. Dit zou tal van voordelen met zich meebrengen, zoals een efficiëntere bestrijding van het witwassen van geld, meer gelijke concurrentievoorwaarden voor de exploitanten, versterking van de interne markt, enz. 

De Federatie roept nu de EU-Raad en het EU-Parlement op om in de komende weken een akkoord te bereiken over de goedkeuring van het voorstel van de EU-Commissie.

De Federatie erkent de legitimiteit van zowel natuurlijke als synthetische diamanten, maar beschouwt ze als twee verschillende producten. Nu beide producten hun plaats hebben op de markt, moeten consumenten goed geïnformeerd worden over wat ze kopen om weloverwogen keuzes te kunnen maken en niet het slachtoffer te worden van frauduleuze praktijken. Het zal tijd kosten om tot een Europese wettelijke definitie van ‘diamant’ te komen, om onderscheid te maken tussen natuurlijke en synthetische diamanten door duidelijk hun respectieve kernkenmerken en oorsprong te vermelden en door de terminologie van elk product te definiëren. 

Daarom is de EFJ ook actief geweest in twee andere wetgevingsdossiers om een einde te maken aan een aantal misleidende beweringen én claims die door de synthetische diamantsector worden gebruikt, zoals milieuvriendelijke diamanten, duurzame diamanten enz.

Wat betreft het vrije verkeer van voorwerpen uit edelmetaal, betreurt de EFJ dat de Europese juwelenproducten hiervan niet kunnen profiteren, aangezien er binnen de EU nog steeds verschillende obstakels bestaan voor de handel in artikelen gemaakt van edele metalen.

Het beginsel van wederzijdse erkenning staat inderdaad het vrije verkeer van juwelen binnen de EU niet toe, vanwege de vele uitzonderingen die door de lidstaten naar voren zijn gebracht om redenen van openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van consumentenbelangen. Deze uitzonderingen zorgen voor extra eisen waaraan geïmporteerde producten moeten voldoen voordat ze op de markt mogen worden gebracht. 

Scroll naar boven