ARS Nobilis logo mobile

Precontractuele informatieplicht

Precontractuele informatieplicht

Intro

Sinds 01 mei 2023 moeten verkopers van diamantjuwelen de consument – hun klanten – via een informatiedocument informeren over de kenmerken van de diamanten die ze verkopen in hun juwelen. Dankzij deze precontractuele informatieplicht kan de consument met kennis van zaken een aankoop doen.

voor de verkoop van diamantjuwelen: de regels voor verkopers in de sector

Sinds 01 mei 2023 moeten verkopers van diamantjuwelen de consument – hun klanten – via een informatiedocument informeren over de kenmerken van de diamanten die ze verkopen in hun juwelen. Dankzij deze precontractuele informatieplicht kan de consument met kennis van zaken een aankoop doen.

Waarom?

Sinds enkele jaren wint de verkoop van synthetische diamanten aan consumenten aan belang. Voor een gemiddelde consument is het niet mogelijk om met het blote oog het verschil te zien tussen natuurlijke en synthetische diamanten. Er is echter een groot verschil in productie en prijs. Een natuurlijke diamant is zeldzaam en is het resultaat van een geologisch proces dat enkele duizenden jaren duurt, en heeft daarom een hoge waarde. Synthetische diamanten daarentegen kunnen in een laboratorium worden vervaardigd en dus continu worden geproduceerd. Hoewel hun chemische en fysische eigenschappen dezelfde zijn als die van natuurlijke diamanten, zijn synthetische diamanten veel goedkoper. Synthetische diamanten zijn dus geen imitaties van diamanten of simulanten. Imitaties hebben wel fysische en chemische eigenschappen die verschillen van die van diamant.

Al deze producten zijn legitiem, maar de consument moet zelf in alle openheid kunnen beslissen of hij een natuurlijke diamant, een synthetische diamant of een imitatiediamant koopt.

Hoe de consument informeren over de diamanten in de juwelen die u verkoopt?

Vóór elke aankoop moet u de consument duidelijk informeren over de belangrijkste kenmerken van de te koop aangeboden steen in het juweel die een impact hebben op de waarde ervan, met name:

  • de al dan niet synthetische aard
  • het gewicht
  • de eventuele behandeling van de steen

U moet die informatie op leesbare, ondubbelzinnige en onverkorte wijze verstrekken met een papieren document dat wordt overhandigd aan de consument of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame gegevensdrager. Het document vermeldt tevens de gegevens van de juwelier en is gedagtekend en ondertekend.

Voor het verstrekken van deze informatie kunt u het standaardinformatiedocument gebruiken dat u terugvindt in het blogartikel op de website van Ars Nobilis (www.arsnobilis.be/blog). Controles op de naleving van deze wet gebeuren door de diensten van de FOD Economie en zouden binnenkort opstarten.

Bron: FOD Economie

Deze precontractuele informatieverplichting wordt geregeld in het KB van 26.01.2023. Raadpleeg de FAQ’s voor professionals via www.arsnobilis.be of via https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/diamant om meer te weten te komen
over de precontractuele informatie die aan de consument verstrekt wordt over natuurlijke en synthetische diamanten en om aan de voorschriften te voldoen.
Scroll naar boven