ARS Nobilis logo mobile

Leden aan het woord

Intro

Waarom bedrijven lid worden en waarom ze lid blijven? Enkele leden aan het woord.

‘Zonder een beroepsfederatie kan een sector niet bestaan!’

Stef Sabbe, zaakvoerder Beheyt bvba, Kortrijk

“Als bedrijf zijn wij lid van Ars Nobilis omdat het DE beroepsfederatie is van onze sector.  Zonder beroepsfederatie bestaat de mogelijkheid niet om onze sector te vertegenwoordigen en haar belangen te verdedigen. Zonder beroepsfederatie ‘bestaat’ onze sector niet.

Wij zijn en blijven daarom lid van Ars Nobilis, ook als appreciatie voor alle inspanningen die velen, dikwijls in de schaduw, binnen Ars Nobilis doen voor onze sector. Dit geldt op alle vlakken maar ook in domeinen die soms uit het oog verloren worden zoals alles rond sectorale CAO- onderhandelingen, het sectorpensioenfonds en het fonds van bestaanszekerheid van onze sector.

Als iedereen binnen de sector Ars Nobilis zou benaderen vanuit het standpunt “Wat kan ik doen voor de sector?” eerder dan “Wat kan de sector doen voor mij?” zouden we als beroepsfederatie nog een heel stuk sterker staan.”

Stef Sabbe, zaakvoerder Beheyt bvba, Kortrijk

“We zijn blij dat we bij Ars Nobilis terechtkunnen met al onze vragen.”

Karla Mertens, ontwerpster-goudsmid en juwelier in Leuven

“Al meer dan 20 jaar ben ik lid van Ars Nobilis. Bij aanvang vroeg ik me eerlijk af of het de investering waard was. Als we er nu op terugkijken zijn we nog steeds overtuigd van onze keuze en zijn we blij dat we bij hen terechtkunnen met allerlei vragen.

Als we als ondernemer een nieuwe stap zetten, welke ook, dan weten we waar we kunnen aankloppen. Of het nu gaat over logistieke informatie voor een beursbezoek of andere onderwerpen.  Als slachtoffer van een ramkraak werden mijn medewerk(st)ers en ikzelf zeer goed ondersteund en geïnformeerd. Het geeft algemeen een vorm van zekerheid en vertrouwen.  Nog het meest interessant zijn de gesprekken onder collega’s op een verbindend event georganiseerd door Ars Nobilis. Dank je wel voor de inzet, jullie service is de euro’s meer dan waard.”

Karla Mertens, ontwerpster-goudsmid en juwelier in Leuven

“Van actuele informatie tot gefundeerd advies: de Federatie biedt ons kennis, hulp en geruststelling.’

Yanis Doukissis,, YANIS since 1965, Laken

‘Ars Nobilis is de acteur in de schaduw van een hele sector waarvan de vele veranderingen verwarrend kunnen zijn. Van actuele informatie tot gefundeerd advies: de Federatie zorgt voor kennis, steun en geruststelling. Persoonlijk kan ik getuigen van de grote betrokkenheid van Ars Nobilis toen een leverancier besloot om zijn distributiebeleid te herzien. Dankzij de grote inspanningen konden de betrokken juweliers hun rechten maandenlang behouden. 

Een sectorale stem luid en duidelijk laten horen is niet eenzijdig mogelijk; de steun voor de beroepsfederatie van iedere intermediair in de beroepsgroep is essentieel voor haar missie.’

Yanis Doukissis, YANIS since 1965, Laken

Scroll naar boven