Synthetische diamant : welk standpunt kan de juwelier innemen ?

U hebt zeker al vaak te maken gekregen met aanbiedingen en publicaties of met vragen vanwege uw

klanten over synthetische diamant. Deze vertoont immers dezelfde fysieke en chemische

karakteristieken als natuurlijke diamant. Welk discours kan de juwelier hierover naar voren brengen,

welk antwoord is er te geven aan de klanten ?  

Lees meer

download schema Synthetische vs natuurlijke diamant