ARS NOBILIS vraagt aanpassing van de COVID-maatregelen voor de juweliers

Persbericht, Brussel, 14.11.20 – De Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS vraagt aan de regering om de verkoop van juwelen en uurwerken in juwelierszaken en bij goudsmeden opnieuw
toe te laten, op afspraak en mits het toepassen van een precies protocol.

De Belgische beroepsfederatie voor de sector stelt nl. vast dat het ‘click&collect’ systeem in de open lucht niet werkt voor deze sector: kleine waardevolle producten buiten op straat of op de parking van een
shoppingcenter laten afhalen betekent een veiligheids- en verzekeringsrisico voor de klant én voor de juwelier, in feite voor iedereen die zich op dat moment in de publieke ruimte bevindt.
Daarentegen is het wél mogelijk om de verkoop van juwelen en uurwerken in de juwelierszaak in perfect veilige sanitaire omstandigheden te laten plaatsvinden, mits het toepassen van een strikt protocol: steeds op
afspraak en met gesloten deuren, niet meer dan 1 of 2 klanten tegelijk in de zaak gedurende een beperkte periode van een half uur en mits het toepassen van alle sanitaire veiligheidsmaatregelen eigen aan de sector
(zoals deze door de sector al sinds 11 mei trouw worden toegepast).

Deze sector realiseert meer dan de helft van zijn omzet in de loop van de volgende 7 weken, vόόr en tijdens de Kerst- en Nieuwjaarperiode. Het verlies aan omzet door de lockdown kan niet worden goedgemaakt in
de maand januari.
Verschillende juweliers verklaren dat het niet mogelijk zal zijn om te overleven als ze tot 13 december moeten gesloten blijven. Door de sluiting van de juwelierszaken in België worden klanten bovendien aangezet om in het buitenland hun aankopen te doen, wat omzetverlies voor de Belgische juwelier betekent én een verlies aan BTW-inkomsten 2020 voor de Belgische overheid.
De beroepsorganisatie dringt er dan ook op aan dat de lockdown voor de juwelierszaken ten allerlaatste volledig een einde zou nemen op 1 december teneinde een te groot aantal sluitingen en faillissementen in
de sector te vermijden.

Voor meer informatie: Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS vzw, Marie-Christine Heeren, T 0499/722 882, mail@arsnobilis.be