ARS NOBILIS: een nieuwe dynamiek, ambitieuze doelstellingen

Frédéric Schoenmaeckers en Cédric van den Abeele worden de nieuwe covoorzitters van de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS. De raad van bestuur heeft hun 3-jarig plan aanvaard dat er op gericht is om Ars Nobilis een nieuwe dynamiek te geven aan de beroepsorganisatie.

In de loop van 2019 is er één en ander gewijzigd in de samenstelling van de raad van bestuur: enkele bestuurders hebben zich niet meer kandidaat gesteld voor een volgende bestuursperiode en een aantal andere kwam het bestuur vervoegen voor het mandaat 2019-2022, met name de heren Manuel Scheldeman, Pascal Callewaert, Bram Struyven en Cédric van den Abeele.   

De grote strategische lijnen van het plan zijn :

  • Een volgehouden communicatie naar onze leden: de federatie doet heel wat werk achter de schermen, het is belangrijk dat dit gecommuniceerd wordt, dat we van ons laten horen, en dat we naar u luisteren en u informeren
  • Een grotere efficiëntie om aan de noden van onze leden tegemoet te komen: de federatie zal voortaan samengesteld zijn uit 8 werkgroepen of ‘task forces’ waarin bestuurders en andere vrijwilligers een bepaalde verantwoordelijkheid opnemen en waarbij de coördinatie gebeurt door de algemeen secretaris
  • Een snelle groei: de covoorzitters en alle bestuurders willen de federatie doen groeien en haar uitstraling, haar representativiteit en haar efficiëntie uitbreiden in het voordeel van haar leden.  Dat kan alleen gebeuren als er meer nieuwe leden zich aansluiten. 

Ars Nobilis rekent op uw lidmaatschap, vanaf nu, om het plan uit te voeren. Samen én talrijk zullen we sterker staan. 

Werkgroepen

Ars Nobilis zal voortaan functioneren rond acht thema-werkgroepen of thema-task forces waarin zowel bestuurders als leden die dit wensen, actief zullen zijn. 

Het principe is dat iedere vraag van een lid die aan het secretariaat gesteld wordt, naar de betrokken werkgroep wordt gestuurd en door hen behandeld. Op deze manier worden duidelijke, snelle en efficiënte antwoorden gegarandeerd.

Iedere werkgroep wordt geleid door een bestuurslid dat de activiteiten van de groep dan terugkoppelt naar het bestuur tijdens de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen.  

Oproep aan de sector

Wij zouden de samenstelling van de werkgroepen graag afronden in de volgende weken en maanden. Ben je geïnteresseerd om actief te zijn in de ontwikkeling van de federatie en deel te nemen aan een werkgroep ?  Stuur dan een mailtje naar mail@arsnobilis.be of neem telefonisch contact op via T 0499/722 882.