Wedstrijd Ambacht in de Kijker 2018

De editie van 2018 van Ambacht in de Kijker is officieel van start! Dit is een nationale wedstrijd die ambachtsmannen en vrouwen die een beroep uitvoeren in de ambachtelijke sector gedurende één jaar in de kijker wilt zetten. Daarnaast plaatsen wij ook jongeren die een ambachtelijke opleiding volgen onder de aandacht van een groot publiek.
Kent u een ambachtsman, ambachtsvrouw of een jongere in opleiding? Laat hen getuigen van hun beroep, kennis en passie en misschien wordt hij/zij één van de 10 ambassadeurs/rices van het Belgische Ambacht!
Nieuw in 2018 !
Dit jaar legt de wedstrijd de focus op traditie en moderniteit.
Hoe kunnen moderne technologieën ten dienste staan bij ambachtelijk werk? Hoe kan men ambacht betrekken en waarderen in deze sterk geïnformatiseerde samenleving? Hoe kunnen we met modern gereedschap gaan experimenteren en op welk vlak kan dit ambachtslui vooruit helpen in zowel hun carrière als hun vakkennis?
Vind alle nodige informatie over de wedstrijd via het pdf document dat je hier rechtstreeks kan downloaden. De inschrijvingen gebeuren enkel en alleen online via een invulformulier dat je online kan vinden op de site www.ambachtindekijker.com.