Thema-avond ‘Distributeurscontracten op de proef gesteld door nieuwe leveranciersstrategieën’

maandag 23 september 2019 in Brussel, om 19u15, bij Syntra Brussel, Tour & Taxis


De handel via het internet zet alles op z’n kop en spoort talrijke merken er toe aan om hun contracten en

netwerken te herzien en te herorganiseren. Meester Laurent du JARDIN, advokaat-vennoot bij het kabinet

JANSON BAUGNIET en Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, zal zijn inzichten, ervaringen en

adviezen met ons delen om een antwoord te geven op de vele vragen die deze veranderingen ongetwijfeld

in de sector oproepen. De presentatie en het beantwoorden van vragen verloopt tweetalig.  

 

Om beter te kunnen inspelen op specifieke vragen van de sector, mag u uw eventuele vragen vooraf doormailen

op het adres mail@arsnobilis.be.

 

Gelegenheidsadres: de zalen van Syntra Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86 C te 1000 Brussel

Datum: maandag 23 september 2019

Programma:  19u15 – Broodjesbuffet, koffie en softdrinks

                        20u00 – 21u00 – Presentatie door M. Laurent du Jardin

                        21u00 – 22u00 – Discussies, Q&A  en afsluitende drink

 

Hartelijk dank om te reserveren via mail: mail@arsnobilis.be.  U krijgt een bevestiging van uw reservatie 

toegestuurd via mail.

 

Ars Nobilis leden 2019 nemen gratis deel met twee personen.   Niet-leden en extra personen nemen deel

aan € 40 (vrij van BTW) /persoon.

Het bedrag wordt vooraf gestort op rekeningnummer IBAN BE15 4387 2036 2130, BIC KREDBEBB.

De onkostennota wordt u nadien toegezonden of ter plaatse bezorgd.

 

Wij hopen u op 23 september talrijk te mogen verwelkomen.  Graag tot dan !