European Federation of Jewellery (EFJ): Lunch-debat «Uitdagingen en ‘good practices’ van de Europese juweelsector»

10.11.2016, Brussel

«De Europese juwelen- en horlogesector heeft een unieke expertise ontwikkeld die hem een wereldwijde reputatie heeft opgeleverd», benadrukte Tokia Saïfi,  Europees Parlemenstlid, tijdens het lunch-debat «Uitdagingen en ‘good practices’ van de Europese juweelsector». Georganiseerd door de jonge en dynamische Europese Federatie voor Juwelen (EFJ), was dit evenement de uitgelezen kans om de ‘good practices’ van deze sector te belichten en van gedachten te wisselen over drie belangrijke thema’s: het « Made In »-thema, de ‘conflictmineralen’ en de cash-drempel.   

Als belangrijke economische sector in Europa is de sector van de juweelindustrie tegelijk  één van de fakkels van de Europese creatieve industrie. « Het lunch-debat van vandaag is de eerste in een reeks van acties van een federatie die haar rol zal versterken aan de hand van voorstellen op de Europese scène», bevestigde Bernadette Pinet Cuoq, voorzitster van de EFJ.

Het evenement bracht leden van het Europese Parlement en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van de Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten samen evenals een aantal economische actoren.


Bezorgd om de traceerbaarheid van de producten te verbeteren, heeft de Europese juwelen sector er bij de lidstaten op aangedrongen om de verplichte vermelding van oorsprong te aanvaarden. Ambassadeur Giovanni Pugliese – die de Permanente Vertegenwoordiging van Italië verzorgt bij de EU – heeft verzekerd dat de groep van 11 landen onder leiding van Italië er nog steeds aan werkt om een compromis te vinden in de Raad, een compromis dat de vorm zou kunnen aannemen van een aanpak per sector.


De aanvaarding, op internationaal niveau, van maatregelen die een antwoord moeten vormen op de uitdagingen gesteld door conflictmineralen wordt eveneens bepleit door de EFJ, die haar bezorgdheid heeft geuit over het verplichte systeem van ‘due diligence’ met de leveranciers dat wordt voorgesteld door het Europees Parlement en waaraan nu ook de Europese Commissie haar steun heeft gegeven. Een dergelijk systeem zou de Europese actoren zeer kwetsbaar maken, meer bepaald de talrijke KMO’s, en de andere landen die juwelen in edele metalen fabriceren bevoorrechten die niet aan dezelfde verplichting onderworpen zouden zijn. Bovendien heeft de EFJ verklaard graag te willen bijdragen tot de studie die in december 2016 zal gelanceerd worden door de Europese Commissie. Haar doel: de noden en verwachtingen van de KMO’s evalueren bij de toepassing van het nieuwe systeem van de controles van de leveranciers.

De EFJ heeft zich eveneens assertief getoond over het thema van de drempels van de cashbetalingen. Tegenover een Europese Commissie die het onderwerp nog in beraad houdt, heeft de sector een harmonisering van de Europese drempels verdedigd.  Een dergelijke harmonisering zou opnieuw een eerlijke concurrentie tussen de economische actoren van de verschillende landen mogelijk maken en zou het vertrouwen herstellen bij de Europese en niet-Europese consumenten die vandaag geconfronteerd worden met zeer verschillende situaties al naargelang het land.

Opgericht in november 2013 met het doel om de expertise en ‘good practices’ van de sector op Europees niveau  te promoten, verenigt de EFJ de nationale beroepsorganisaties van Frankrijk, Italië, België, Spanje en Portugal evenals de producenten, de verdelers en de detailhandelaars.