Lid worden als fabrikant/invoerder/groothandel

Schrijf snel uw lidgeld over en GENIET van volgende DIENSTEN EN VOORDELEN

  • INFORMATIE: de BFJU-ARS NOBILIS informeert u en u kunt zelf, gratis, de andere ARS NOBILIS-leden informatie bezorgen. Dit kan door een bericht op de website te laten plaatsen en te verspreiden via het mailbestand van ARS NOBILIS dat door het secretariaat wordt beheerd. Uw bericht wordt ook geplaatst op de facebook pagina BFJU Ars Nobilis. Uw kleine aankondiging wordt gratis opgenomen in Prestige Magazine. Uw perscommuniqué of bericht kan worden opgepikt in de Ars Nobilis Mail Magazine die 8 x per jaar wordt uitgestuurd.
  • Het SOS-NETWERK: u wordt aangesloten op de alarmlijn van de BFJU-ARS NOBILIS wat betekent dat u alle veiligheidswaarschuwingen krijgt toegestuurd die het BFJU secretariaat ontvangt uit de sector evenals de opsporings- en andere berichten van de Federale Politie.
  • De HELPDESK van het BFJU secretariaat: op het gsm-nummer 0499/72.28.82 en via het mail-adres mail@arsnobilis.be kunt u terecht met al uw vragen over de sector.
  • VOORDELEN: bij evenementen en acties van de BFJU: u neemt met 2 personen gratis deel aan de talrijke thema-avonden, colloquia en workshops die de BFJU ARS NOBILIS organiseert én u krijgt korting bij diverse vervolmakingscursussen die door BFJU-partners worden ingericht over marketing, internet,verkooptechnieken, veiligheid, materialen zoals goud, diamant en parels, enz.
  • VOORDEELCONTRACTEN bij partners-leveranciers: de BFJU-ARS NOBILIS heeft partnerships en overeenkomsten gesloten met diverse partners die de leden tal van voordelen aanbieden.
  • Toegang tot de LEDENZONE op de website www.arsnobilis.be. Opname in de rubriek van de leden. Leden die dit wensen, krijgen een aparte detailpagina op de website waarmee zij zich rechtstreeks tot de consument kunnen richten en die ze zelf kunnen beheren.
  • GUNSTIGE TARIEVEN bij verschillende lokale media binnen het kader van het BEST JEWELLERS promotieproject, waarbij u advertenties kunt plaatsen aan promotietarieven.
  • VERTEGENWOORDIGING in de European Federation of Jewellery waarbij de BFJU-ARS NOBILIS aangesloten is en die uw belangen verdedigt op Europees niveau.
  • STEMRECHT (indien u dit wenst en op uw schriftelijke vraag) op de Algemene Vergadering en inspraak in de acties van uw beroepsvereniging: zo bepaalt u mee de strategie van de BFJU–ARS NOBILIS in de toekomst.

Bijdrage lidmaatschap 2022

Minder dan 3 werknemers ofmedewerkers/personenactief in het bedrijf

€ 420

3 tot 5 werknemers of medewerkers

€ 545

6 of meer werknemers ofmedewerkers

€ 670

STEUNEND LID (minimum bijdrage)

€ 800

STEUNEND LID (maximum bijdrage)

€ 1300

Uw inschrijving is definitief na betaling van het lidgeld. Daarna ontvangt u het document voor de boekhouding.

Indien u de voorbije jaren geen lid bent geweest, gelieve dan ook het ingesloten inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen via mail aan mail@arsnobilis.be.

UW LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE IS 100% FISCAAL AFTREKBAAR (ART. 49 W.I.B.)

Hoe overschrijven?

Bedrag: zie bijdrage lidmaatschap bovenaan

Rekening IBAN: BE15 4387 2036 2130

BIC-code: KREDBEBB

Mededeling: Lidgeld 2022

Begunstigde: ARS NOBILIS vzw, Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel