Belangrijke mededeling!

Aan alle Belgische Juweliers en sectorgenoten

Aan alle Ars Nobilis leden

Geachte Juwelier,

Beste Collega’s,

Vorige week gelezen in de pers: AWDC (de koepelorganisatie boven de Hoge Raad voor Diamant) organiseert ter gelegenheid van Open Bedrijvendag op 06 oktober een stocksale van diamant (lees: diamant outlet).

Als geassocieerde organisatie werden wij hieromtrent noch gecontacteerd, noch geconsulteerd en nog minder gehoord.

Dergelijke outlet verkoop van diamant door een officiële instantie kan alleen maar heel nefaste gevolgen hebben voor het vertrouwen van de consument in diamant, voor het vertrouwen in de juwelier. En laat Vertrouwen nu éénmaal de hoeksteen zijn van ons beroep.

Tijdens de bestuursvergadering van gisteravond werd derhalve besloten hier krachtdadig tegen te protesteren en alles in het werk te stellen om dit event tegen te houden, samen met AMB (Antwerp’s Most Brillant), de Gouden Straatjes (Kloosterstaat A’pen) en anderen.

Zo AWDC dit plan niet onmiddellijk afschaft, zullen wij, als Raad van Bestuur van Ars Nobilis, ons genoodzaakt zien onze associatie te herzien.

Ars Nobilis staat in de eerste plaats voor de belangen van de Juwelier, voor de belangen van de sector in al zijn aspecten en niet voor deze van een aantal mensen die kortzichtig eigenbelang stellen boven dat van een hele Community.

Eendracht maakt Macht  –  L’Union fait la Force.

Met vriendelijke groeten,

In naam van de Raad van Bestuur van de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS