Belangenverenigingen diamant- en juwelensector gaan samenwerkingsakkoord aan

Het Antwerp World Diamond Centre en de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – Ars Nobilis, respectievelijke koepelorganisaties voor de diamantsector en juwelensector in ons land, hebben beslist de krachten te bundelen. Concreet betekent dit dat leden van Ars Nobilis op de diensten van AWDC kunnen rekenen, wanneer het gaat over juridisch advies, opleidingen, communicatie en veiligheid. Beide koepelorganisaties zullen voortaan ook samen de belangenbehartiging op zich nemen voor alle diamanthandelaren en juweliers in ons land. 

Traditioneel houden diamantairs zich enkel en alleen bezig met het groothandelsaspect en vormen de juweliers de link met de consument. Omdat beide sectoren zo nauw bij elkaar aansluiten, hebben de koepelverenigingen beslist voortaan de handen in elkaar te slaan. 

Jan Orye, Voorzitter van de BFJU-Ars Nobilis: “De globalisering heeft ervoor gezorgd dat juweliers, designers, createurs en horlogemakers vandaag op een heel andere manier tewerk gaan dan pakweg 20 jaar geleden. Het internet, de snelle leveringen aan huis en het goedkope reizen hebben de manier veranderd waarop mensen hun geld besteden, ook aan luxeproducten zoals juwelen.”

Ari Epstein, CEO AWDC, beaamt: “Diamant is een luxeproduct bij uitstek. De handel in diamant evolueert op de golven van de wereldeconomie en dus blijft het als groothandelscentrum belangrijk om constant een vinger aan de pols te houden. Door onze krachten te bundelen, beslaan we de volledige keten en kunnen we de belangen van onze beide stakeholders nog beter verdedigen.”  

Op 9 mei werd de samenwerking feestelijk gestart met de officiële ondertekening van het contract en een stijlvolle receptie. Na één jaar wordt de samenwerking geëvalueerd.