Juweliers POLL

De Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS wil graag weten wat er leeft in de sector en meer bepaald bij de handelaars en ambachtslui die dagelijks in contact staan met de klant-consument.   Om de vinger aan de pols te houden, organiseren we daarom vanaf nu in iedere editie van Prestige Magazine en op de Ars Nobilis website …

ARS NOBILIS: een nieuwe dynamiek, ambitieuze doelstellingen

Frédéric Schoenmaeckers en Cédric van den Abeele worden de nieuwe covoorzitters van de Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS. De raad van bestuur heeft hun 3-jarig plan aanvaard dat er op gericht is om Ars Nobilis een nieuwe dynamiek te geven aan de beroepsorganisatie. In de loop van 2019 is er één en ander gewijzigd in de …

Synthetische diamant : welk standpunt kan de juwelier innemen ?

U hebt zeker al vaak te maken gekregen met aanbiedingen en publicaties of met vragen vanwege uw klanten over synthetische diamant. Deze vertoont immers dezelfde fysieke en chemische karakteristieken als natuurlijke diamant. Welk discours kan de juwelier hierover naar voren brengen, welk antwoord is er te geven aan de klanten ?   Lees meer download schema Synthetische vs natuurlijke diamant

Waarom lid worden?

​Karla Mertens, ontwerpster-goudsmid en juwelier in Leuven  “Al meer dan 20 jaar ben ik lid van Ars Nobilis. Bij aanvang vroeg ik me eerlijk af of het de investering waard was. Als we er nu op terugkijken zijn we nog steeds overtuigd van onze keuze en zijn we blij dat we bij hen terechtkunnen met allerlei vragen.  Als we als ondernemer een nieuwe …